Säästukaardi tarbijamäng “Võta võileib!”

Kolmanda loosimise peaauhinna võitja on: KRISTA KARDMAA
Tootekoti koos 2 võileivaalusega võitsid: ANU REITAV, JAAN LIIV, TIINA KINK, VLADIMIR KUTKIN, KADRI KÕRGE-ROSALKA, HEINO HÕLPUS, ESTER ELBLAOS, PEETER PIKK, MATIS KAJASTE, RIINA RAUD.

Teise loosimise peaauhinna võitja on: LEA KALAM
Tootekoti koos 2 võileivaalusega võitsid: RAIVO PALUOJA, KAJA HIIETAMM, VAIKE KALJUR, TÕNU TÕNISTE, ANTS-ENNO LÕHMUS, MAIE KARES, MALLE LIIVAND, ARNE TAMMELA, KRISTEL PEETSALU, VIRVE KARO

Esimese loosimise peaauhinna võitja on: AIVAR KIVITALO
Tootekoti koos 2 võileivaalusega võitsid:
RAIMO ARUMÄE, RAISSA MUSTONEN, LAINE PANNAL, AIRI KUKK, ERIKA NÕMM, VALENTINA KIIK, ENNO SIIMU, JUTA SIRG, MOONIKA PALULILL, REIGO TAARAMÄE

Võtame võitjatega ise ühendust!

Osta Leiburi Ruksi või Kuldset ja võida võileivagrill!

Leibur ja Coop Eesti korraldavad Säästukaardi tarbijamängu „Võta võileib!“

Kampaania leiab aset ajavahemikus 1.09.2016 kuni 30.09.2016 kõikides Coop Eesti kauplustes.
Loosimises osalemiseks osta Leiburi Ruksi või Kuldset ja registreeri kassas Säästukaart või Säästukaart Pluss.
Kampaania auhinnakomplekt koosneb Leiburi toodetega kinkekotist ja 2 võileivaalusest. Kokku loositakse välja 30 auhinnakomplekti.
Lisaks loositakse välja 3 peaauhinda – kontaktgrill. Igale peaauhinnale lisandub ka üks kampaania auhinnakomplekt.
Kampaania reeglid
1. Leiburi ja Coopi ühiskampaania “VÕTA VÕILEIB” on alates 1.09.2016 kuni 30.09.2016 toimuv üleriigiline kaubanduslik loterii (edaspidi kampaania), mida korraldab AS Leibur (edaspidi Korraldaja, asukoht: Leiva 1, 12618 Tallinn, Eesti Vabariik) koostöös äriühinguga Coop Eesti Keskühistu (asukoht: Kalda 7c, 11625 Tallinn).
2. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud kampaania Korraldaja poolt käesolevates reeglites. Kõik kampaania Korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud.
3. Kampaanias võivad osaleda täisealised Eestis alaliselt elavad isikud.
4. Kampaanias ei või osaleda otseselt kampaania korraldamise ja loosimisega tegelevad isikud.
5. Kampaanias osalemiseks tuleb kampaania perioodi jooksul osta Maksimarketi, Konsumi või A&O kauplustest vähemalt üks järgmistest toodetest: Leiburi Ruks 380g (4740072114859) või Leiburi Kuldne klassikaline röstsai 500g (4740072251554) ja esitada kassas maksmisel Säästukaart või Säästukaart Pluss.
6. Osaleja võib kampaania perioodi jooksul kampaanias osalevaid tooteid osta ja kampaanias osalemiseks registreeruda piiramatu arv kordi.
7. Kampaania korraldaja loosib välja 30 komplekti auhindu + kolm peaauhinda (kontaktgrill Tristar) kõikide kampaanias osalejate vahel. Komplekti kuuluvad: 2 puust võileivalauda (Eesti originaaldisain firmalt VarmCountry), ostukott ja 3 Leiburi toodet võitja omal valikul.
8. Auhindu loositakse 3 korda kampaania jooksul: (14.09, 23.09 ja 4.10). Igal vaheloosimisel loositakse välja ka üks kampaania peaauhind (kontaktgrill Tristar).
9. Loosimise viib läbi Coop Eesti Keskühistu. Esimeses loosis osalevad ostud perioodist 1.-10.09, teises 11.-20.09 ja kolmandas 21.-30.09.
Andmebaasist valitakse juhuse teel (random generator meetod) välja võitjad.
10. Võitjate nimed avaldatakse veebilehtedel www.leibur.ee ja www.coop.ee loosimisele järgneva kolme tööpäeva jooksul. Võitjatega võetakse ühendust 10 päeva jooksul (hiljemalt 10.10.2016) ning lepitakse kokku auhinna üleandmiseks sobiv Coop Eesti kauplus.
11. Tarbijamängus osalemisega annavad kampaanias osalejad oma nõusoleku nende isikuandmete salvestamiseks ning kasutamiseks kampaania Korraldaja või tema volitatud esindaja poolt nii käesoleva kampaania raames kui ka tulevaste kampaaniate ning ürituste planeerimisel, organiseerimisel ning kampaanias osalejate informeerimiseks sellistest kampaaniatest ja üritustest, aga ka muudeks võimalikeks reklaameesmärkideks.
12. Korraldaja ei vastuta pretensioonide eest, mis võivad tuleneda võitja telefonil, e-posti aadressil või võitja teatatud aadressil võitjaga kontakti mitte saamises. Korraldaja toimetab auhindu kohale kuni 31.10.2016 (kaasa arvatud). Kui selleks ajaks pole võitja telefoninumbril või e-posti aadressil võitjaga ühendust saadud, ei kuulu auhind väljastamisele.
13. Reeglitega reguleerimata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigi seadustest. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.
14. Kampaania käigus kampaanias osalejate poolt võidetud auhindu ei asendata kampaanias osalejate nõudmisel teist liiki auhindadega ega hüvitata auhindade võitjatele auhindade maksumust rahas, v.a. juhul, kui auhind asendatakse teise samaväärse auhinnaga kampaania Korraldaja otsusel.
15. Kampaania korraldaja tasub kõik tulumaksuseaduses ettenähtud maksud auhindadelt.
16. Auhinna vastuvõtmist võitja poolt käsitletakse ühtlasi ka loa andmisena kampaania Korraldajale kasutada võitja nime meedias, reklaamides, PR ja reklaamikampaaniates jms. aktiviteetides ilma võitjale selle eest tasu maksmata ja täiendavat kokkulepet sõlmimata.
17. Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult Kampaania korraldaja AS Leibur asukohta Leiva 1, 12618 Tallinn, Eesti, Eesti Vabariik, märksõnaga “Kampaania „Võta võileib”“.
18. Kampaania lisainfo on kättesaadav Internetis aadressil http://www.leibur.ee/kampaania või meiliaadressilt leibur@leibur.ee

< Tagasi kampaaniate lehele